Kontrole jakości i certyfikaty

KONTROLE I CERTYFIKATY

Dzięki zaawansowanym technikom analizy, Finpesca® zapewnia wynik, który zawsze zachowuje nienaruszone cechy świeżości i autentyczności. W celu ochrony klienta B2B, a docelowo również końcowego konsumenta, Finpesca® uzyskała - od 2001 r. - różne Certyfikaty Jakości, takie jak ISO 9001, IFS FOOD Wersja 6, HigherLevel, Certificat Ekologiczny BioAgriCert do komercjalizacji produktu ekologicznego, jako uznanie wysokiego poziomu organizacji i produkcji. Pochodzenie produktów Finpesca® i pamięć o tym, co firma realizuje z dnia na dzień, są strategicznymi czynnikami, które definiują jej wzrost i absolutną niezawodność.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO, BADANIA I ROZWÓJ

W 2011 i 2012 r. Firma zainwestowała około 1 500 000 euro w instalację fotowoltaiczną o mocy 450 KWp na dachu zakładu, która pokrywa około 30% zapotrzebowania energetycznego firmy. W 2018 r. Rozpoczęto dodatkowe inwestycje w efektywność energetyczną w wysokości 1 100 000 EUR, mające na celu zastąpienie agregatów chłodniczych i poprawę izolacji wewnętrznej, interwencje, które pozwolą na oszczędność energii i dalszą redukcję CO2 w środowisku. Finpesca®, wraz z Uniwersytetem w Padwie (Wydział Biomedycyny Porównawczej i Żywności), Eksperymentalnym Instytutem Zooprofilaktycznym Wenecji Euganejskiej (krajowe laboratorium referencyjne w zakresie chorób małży) oraz innymi firmami z Dystryktu Rybnego w Rovigo i Chioggii, bierze udział w trzyletnim projekcie badań przemysłowych na rzecz innowacji w łańcuchu dostaw skorupiaków, ujętej w Innowacyjnej Sieci Regionalnej Wenecji Euganejskiej RIBES.

JAK NAWIĄZAĆ KONTAKT Z KONSUMENTEM: sanocomeunpesce.net

Zwracająca uwagę na stosunki z konsumentem końcowym i na edukację żywieniową, w 2012 roku firma Finpesca® utworzyła blog www.sanocomeunpesce.net z zamiarem stworzenia miejsca do interakcji i rozmowy o świecie ryb w całkowicie naturalny i wolny sposób. Wybór bloga jako przestrzeni informacyjnej pozwala nam analizować różne kategorie: zdrowie, odżywianie, przepisy dotyczące branży rybackiej, świat wędkarstwa ... i, dlaczego nie, przepisy kulinarne i ciekawostki.